Melona + (Tomoe + Shizuka) = Melona

Hitotsuki Salon