Kyoukai Senjou no Ookii no to Chiisai no to Nai no

CL-orz 21 (decensored)