Teitoku-san, Kashima to Koko de Shimasenka?

retrieve #12