Koi ni Fuku Kaze 3 "futari"

Koi ni Fuku Kaze 2 "nanoka"

Koi ni Fuku Kaze 1 "koushirou"