Buki no Seinou to Are no Seinou wa Onaji rashii | The Efficiency of the Weapon and the Efficiency of That Seems the Same (decensored)

Onna no Karada de iki Sugite Yabai! 1

Maid ni Private wa Arimasen