Shinki Ranbu

In Sangoku Musou Rikuson Gaiden

i.D.M SIDE A

Guan Yinping Muzan

Kaihime Muzan [U.R.C] [Sengoku Musou] By Freedon

IN Sangoku Musou 2

In Sangoku Musou Tensemi Gaiden

In Sangoku Musou Lu Xun Gaiden